top of page

Váš kurz

V době covidu byl čas na to říct si jednu věc: Pokud mě herectví může změnit na jevišti, pak je to možné i v reálném životě.
 A hned na to jsem dodal: A pokud opravdu jsem dobrý pedagog, zvládnu to u sebe i u ostatních.

Pravidelná účast na těchto lekcích Vám umožní komplexní posun tak, jak je zajišťován v první fázi herecké přípravy. (Práce s hlasem, pohyb, kreativita, vnímání, individuální i skupinová práce)

Filming at Dusk
Dospělí: About
bottom of page