top of page

Struktura výuky

Obecně výuka probíhá v následujících blocích. Každý blok je věnován převážně jedné oblasti, ale ze zřejmých důvodů se tyto oblasti překrývají.

1. Tvůrčí prostor (prostor, práce ve skupině)
2. Dech
3. Pohyb
4. Hlas
5. Propojení všech složek při zkoušení postav, etud, textů

E4F8FA1F-D84D-40B5-A5FF-9A367458FA2C.jpeg
Struktura výuky: About
bottom of page